کاربرگرامي ضمن خوش آمد گويي شما به سايت صدتا به اطلاع ميرساند اين وب سايت براساس قوانين جمهوري اسلامي ايران فعاليت نموده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در وب سايت مراتب اطلاع را از طريق شماره هاي درج شده در تماس باما به اطلاع همکاران ما برسانيد.
 
لازم به توجه است بر اساس قوانين کشور جمهوري اسلامي ايران و قانون جرائم رايانه اي ، هر آگهي که شامل موضوعات زير باشد پذيرفته نخواهد شد:
 
موضوع ماده 21 قانون جرايم رايانه اي
 
الف ) محتواي عليه عفت و اخلاق عمومي
 
1.        اشاعه فحشاء ومنكرات (بند2   ماده6 ق. .م)
2.        تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد يادعوت  به فساد و فحشاء و ارتکاب جرايم منافي عفت يا انحرافات جنسي
3.        ( بند ب ماده 15  قانون ج.ر  و ماده 649 ق.م.ا))
4.        انتشار، توزيع ومعامله محتواي خلاف عفت عمومي(مبتذل و مستهجن) (بند2  ماده6 ق.م وماده 14 قانون ج.ر)
5.        تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد ياتطميع افراد به دستيابي به محتويات مستهجن ومبتذل ( ماده 15  قانون جرايم رايانه اي)
6.        استفاده ابزاري از افراد(اعم از زن ومرد) در تصاوير ومحتوي، تحقير وتوهين به جنس زن، تبليغ تشريفات وتجملات نامشروع وغيرقانوني.  (بند10 ماده6 ق.م)
 
ب)محتواي عليه مقدسات اسلامي 
 
1.        محتواي الحادي ومخالف موازين اسلامي(بند1ماده6 ق.م)
2.        اهانت به دين مبين اسلام ومقدسات آن (بند 7 ماده6 ق.م وماده 513 ق. م.ا)
3.        اهانت به هر يک از انبياء عظام  يا ائمه طاهرين (ع) يا حضرت صديقه طاهره(س)( ماده 513 ق. م.ا)
4.        تبليغ به نفع حزب گروه يا فرقه منحرف ومخالف اسلام(بند9  ماده6 ق.م)
5.        نقل مطالب از نشريات ورساناها واحزاب وگروههاي داخلي وخارجي منحرف ومخالف اسلام به نحوي كه تبليغ از آنها باشد . (بند9  ماده6 ق.م)
6.        اهانت به امام خميني(ره) وتحريف آثار ايشان (ماده514 ق .م.ا)
7.        اهانت به مقام معظم رهبري( امام خامنه اي) و ساير مراجع مسلم تقليد(بند 7  ماده6 ق.م)
 
ج) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی
1.        تشكيل جمعيت ، دسته ، گروه در فضاي مجازي(سايبر) با هدف برهم زدن امنيت كشور(ماده 498 ق.م..ا)
2.        هر گونه تهديد به بمب گذاري (ماده 511ق.م..ا)
3.        محتوايي كه به اساس جمهوري اسلامي ايران  لطمه وارد كند (بند1  ماده6 ق.م)
4.        انتشار محتوي  عليه اصول  قانون اساسي. (بند12   ماده6 ق.م)
5.        تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران(ماده500 ق .م.ا)
6.        اخلال در وحدت ملي و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه ازطريق طرح مسائل نژادي و قومي (بند 4  ماده6 ق.م)
7.        تحريك يا اغواي مردم به جنگ وكشتار يكديگر (ماده 512 ق.م.ا)
8.        تحريك نيروهاي رزمنده يا اشخاصي كه به نحوي از انها در خدمت نيروهاي مسلح هستند به عصيان ، فرار، تسلم يا عدم اجراي وظايف نظامي(ماده504 ق.م..ا)
9.        تحريص وتشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت ومنافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از كشور(بند5   ماده6 ق.م)
10.      تبليع به نفع گروهها وسازمانهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران (ماده500 ق .م.ا)
11.      فاش نمودن وانتشارغير مجاز اسناد و دستورها و مسايل محرمانه و سري دولتي وعمومي(بند 6  ماده6 ق.م ومواد 2و3 ‌قانون  مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي وماده 3 قانون ج.ر)
12.      فاش نمودن و انتشار غير مجاز اسرار نيروهاي مسلح(بند 6  ماده6 ق.م)
13.      فاش نمودن وانتشار غير مجاز نقشه و استحكامات نظامي(بند 6  ماده6 ق.م)
14.     انتشار غير مجاز مذاكرات  غيرعلني مجلس شوراي اسلامي(بند6   ماده6 ق.م)
15.     انتشار بدون مجوز مذاكرات محاكم غيرعلني دادگستري وتحقيقات مراجع قضايي(بند 6  ماده6 ق.م)
16.     انتشار محتوايي که از سوي شوراي عالي امنيت ملي منع شده باشد.
 
د)محتواي عليه مقامات ونهادهاي دولتي و عمومي
 
1.        اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان هاي حکومتي وعمومي. (بند8   ماده6 ق.م ومواد 609و700ق.م.ا)
2.        افترا به مقامات، نهادها وسازمان هاي حکومتي و عمومي. (بند8   ماده6 ق.مطبوعات و697 ق.م.ا)
3.        نشر اكاذيب  و تشويش اذهان عمومي عليه مقامات ، نهادها و سازمانهاي حکومتي.(بند11   ماده6 ق.م و 698 ق.م. ا)
 
ه)محتوای مرتبط با جرایم رایانه ای
 
1.        انتشار يا توزيع و در دسترس قراردادن يا معامله داده ها يا نرم افزارهاي كه صرفاً براي ارتكاب جرايم رايانه اي به كار مي رود. ( ماده 25  قانون ج.ر)
2.        فروش انتشار يا در دسترس قراردادن غيرمجاز گذرواژه ها وداده هايي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي دولتي ياعمومي را فراهم مي كند. ( ماده 25  قانون ج.ر)
3.        انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه اي، تحريف و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي ومخابراتي. ( ماده 25  قانون ج.ر)
4.        آموزش و تسهيل ساير جرايم رايانه اي. ( ماده21   قانون ج.ر)
5.        انتشار انواع فيلتر شكن ها وآموزش روشهاي عبور از سامانه هاي فيلترينگ ( بند ج ماده 25  قانون ج.ر)
6.        انجام هرگونه فعاليت تجاري و اقتصادي رايانه اي مجرمانه مانند شركت هاي هرمي.(قانون اخلال در نظام اقتصادي کشور وساير قوانين)
 
ز)محتواي مجرمانه مربوط به امور سمعي و بصري و مالکيت معنوي
 
1.       انتشار وسرويس دهي بازي هاي رايانه اي داراي محتواي مجرمانه(  مواد مختلف ق. م.ا و  قانون ج.ر)
2.       معرفي آثار سمعي وبصري غير مجاز به جاي آثار مجاز. (ماده 1 قانون نحوه مجازات.اشخاصي که در امور سمعي وبصري فعاليت غير مجاز دارند )
3.       عرضه تجاري آثار سمعي وبصري  بدون مجوز وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي (ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز دارند )
4.       تشويق و ترغيب  به نقض حقوق مالکيت معنوي ( ماده 1 قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزار هاي رايانه اي وماده 74 قانون تجارت الکترونيکي)
و)محتوای مرتبط با سایر جرایم
1.       انتشار محتوي حاوي تحريک ، ترغيب ، يا دعوت به اعمال خشونت آميز وخود کشي(ماده 15  قانون ج.ر)
2.       تبليغ وترويج مصرف موادمخدر، مواد روان گردان وسيگار (ماده 3 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات 1385)
3.       باز انتشار و ارتباط (لينک) به محتواي مجرمانه تار نماها ونشاني هاي اينترنتي مسدود شده ،نشريات توقيف شده و رسانه هاي وابسته به گروهها و جريانات منحرف وغير قانوني.
4.       تشويق  تحريک و تسهيل ارتكاب جرائمي كه داراي جنبه  عمومي هستند از قبيل اخلال در نظم ،‌ تخريب اموال عمومي ، ارتشاء اختلاس ، كلاهبرداري ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الكلي وغيره. ( ماده 43 ق.م.ا)
5.       تبليغ و ترويج اسراف و تبذير(بند 3  ماده6 ق.م)
نماد اعتماد الکترونیک
دسته بندی ها
جستجوی پیشرفته
عنوان مورد جستجو : دسته بندی مورد جستجو :زیر دسته مورد جستجو :شهر مورد جستجو:
آگهی های استان ها